Bob Swart (aka Dr.Bob)
Bob Swart's Delphi Development Training

Leerwerktrajecten Software Ontwikkelaar en Test Engineer voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis
Reovict en Beekmans & Van de Ven organiseren samen met het UWV in Zuid-Oost Nederland leerwerktrajecten met een baangarantie voor ICT-functies, zoals Test engineer en Software Ontwikkelaar (programmeur).
Het leerwerktraject is voor hoogbegaafde en goed opgeleide mensen met een Autisme Spectrum Stoornis, vaak behorende tot de Wajong-doelgroep. Het kennisniveau voor programmeur is MBO+ / HBO / WO. Vaak hebben de kandidaten al de nodige programmeerkennis en een beperkte ervaring.

Opbouw van het leerwerktraject
Na een gedegen werving- en selectieproces, waarin de kandidaten mogelijk al voorgesteld worden bij een potentiële werkgever, start het traject met een leerblok van 2 tot 3 maanden. In dit leerblok worden een assessment, de basisopleiding, de certificering en mogelijk de praktijk-leerdagen gecombineerd. Tevens vindt er een sollicitatietraining plaats en wordt de deelnemer persoonlijk begeleid door een jobcoach. Deze jobcoach brengt de werknemer en de werkplek in beeld en zorgt voor een optimale match. De inhoud van de scholing met certificering is afhankelijk van het traject: Reovict verzorgt nu 3 trajecten: Delphi programmeur,.NET Programmeur (C#, ASP.NET en Sharepoint) en Test Engineer (ISTQB). Bij het Delphi traject verzorgt Bob Swart – voorzitter Delphi sectie van de SDN (Software Development Netherlands) – de Delphi trainingen.
Na deze leerperiode krijgt de deelnemer een baan bij één van de aan het traject deelnemende werkgevers. Matching vindt plaats middels een zorgvuldig sollicitatieproces, wat mogelijk al gestart is voorafgaand aan de scholing. Het eerste contract bij de werkgever is een jaarcontract. Gedurende dit jaar wordt exclusieve jobcoaching ingezet. Ook de werkgever wordt begeleid bij het succesvol integreren van de nieuwe werknemer. Tevens volgt de nieuwe werknemer gedurende dit jaar een vervolgopleiding, zodat ook de volgende stap in het leren en werken gemaakt kan worden.
De kosten van het assessment, de scholing en de jobcoaching worden bij een baangarantie betaald door het UWV. Mogelijk kan aan de werkgever een bijdrage in de kosten voor de vervolgscholing gevraagd worden.
Bij het in dienst nemen van Wajongers heeft een werkgever diverse financiële voordelen. Reovict en Beekmans & Van de Ven kunnen potentiéle werkgevers hierover informeren gezamenlijk inregelen.

Autisme
Autisme is een ontwikkelingsstoornis die op een heel indringende wijze de ontplooiing van iemand beïnvloedt. Autisme is niet zichtbaar; het gaat schuil achter een gewoon uiterlijk. Iedere persoon heeft zijn eigen persoonlijkheid en karakter, zo ook mensen met autisme. Mensen met autisme zijn zeer geschikt voor operationele functies op het gebied van software testen en software ontwikkeling. Mensen met autisme hebben de volgende kenmerken: ze hebben oog voor detail, ze werken nauwgezet, ze werken gestructureerd, ze kunnen goed individueel werken, ze hebben een hoog concentratievermogen, ze kunnen sterk focussen, ze beschikken over een groot doorzettingsvermogen en ze zijn super gemotiveerd.

Meer informatie over deze leerwerktrajecten in de ICT:
Reovict, 040-2380845, www.reovict.nl
Contactpersoon: Frans Bouwmans, 06-22200935, frans.bouwmans@reovict.nl